Vizyon-Misyon

Misyonumuz

         Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu,uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

         Vizyonumuz

        Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Değerlerimiz

*Atatürk İlkelerine bağlılık

*Bilimsellik

*Akademik özgürlük

* Etik ilkelere bağlılık

*Adalet

* Evrensellik

*Yenilikçilik

*İnsan odaklılık

* Şeffaflık

* İşbirliği ve katılımcılık

* Çevresel ve estetik duyarlılık

* Türk kültürü ve geleneklerine saygı

* Hesap verilebilirlik

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu,uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

         Vizyonumuz

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Değerlerimiz

*Atatürk İlkelerine bağlılık

*Bilimsellik

*Akademik özgürlük

* Etik ilkelere bağlılık

*Adalet

* Evrensellik

*Yenilikçilik

*İnsan odaklılık

* Şeffaflık

* İşbirliği ve katılımcılık

* Çevresel ve estetik duyarlılık

* Türk kültürü ve geleneklerine saygı

* Hesap verilebilirlik

Öğr. Gör. MEHMET YILMAZ
Güncelleme : 16.03.2017 17:19:52