Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi ile Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan anlaşma ile 2013 yılında öğrenci alımına başlayan bu bölüm PTT'nin dağıtıcı (postacı) ihtiyacını karşılamak ve hizmetlerini en iyi şekilde yapmasına olanak sağlamak için kurulmuştur.

            Posta Hizmetleri sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişimler, kalifiye eleman ihtiyacına olan talebi her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bundan dolayı sektörün ihtiyacına cevap vermek adına Posta Hizmetlerine uygun nitelikte eleman yetiştirilmesine ve yetiştirilen elemanların da sektörde istihdam edilmesini sağlayacak ara elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Temel hedefimiz öğrencilerimizin, temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş iş gücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, öz güveni tam, girişimci ve yenilikçi olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir. İş bulma olanaklarının ve faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması da hedefler arasındadır. 

           Mesleğin geleceği düşünüldüğünde uluslararası alandaki ticari faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte PTT Hizmetleri ve lojistiğe ilişkin faaliyetler işletme başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. PTT ve lojistik sektörünün genişliği ve sürekliliği bu alanda  yetişmiş nitelikli elemanlara olan ihtiyacın devam edeceğini göstermektedir. Bütün bunlara istinaden bölüm mezunları PTT Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarına KPSS ile atanıp çalışabilirler. 

              Posta Hizmetleri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler. Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve kıdem gibi çalışma sürelerine ve almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Önlisans eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamaları durumunda ise müdür, müdür yardımcısı, şef gibi yönetici pozisyonlarda çalışabilirler. Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.  
1- ÖSYM BİLGİLERİ

Öğrenim dili: Türkçe

Program

Üniversitesi

Yüksekokul

Puan Türü

Kontenjan

Posta Hizmetleri 

Siirt Üniversitesi

Kurtalan MYO

TYT

60

 

Programın Tanımı

Posta hizmetleri programında iki yıl süreli eğitim-öğretim verilmektedir. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından başta Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksek Okulunda Posta Hizmetleri adıyla ve diğer Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında da açılan bu bölüm Posta Telgraf Teşkilatı (PTT)nin Postacı (DAĞITICI) ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir program dalıdır.

Meslek Elemanının Tanımı

Posta hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak KPSS aldığı başarı puanına göre ya PTT‟de dağıtıcı olarak görev yapabilir ya da PTT haricindeki kargo firmaları ile çalışabilir. Hatta bununla da yetinmek istemiyor ise kendisi bu bölümden aldığı bilgiler sayesinde etik kurallara aykırı davranmamak karşılığı ile kurye ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir.

Programın Tarihçesi

Siirt Üniversitesi ile Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan anlaşma ile 2013 yılında öğrenci alımına başlayan bu bölüm PTT‟nin dağıtıcı (POSTACI) ihtiyacını karşılamak ve hizmetlerini en iyi şekilde yapmasına olanak sağlamak için kurulmuştur.2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılında Posta Hizmetleri (ikinci Öğretim) Programı açılmış olup Öğrenci alımına başlanmıştır.

 

Programa kabul şartları

Liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM tarafından TYT sınavı sonucu  yapılan  yerleştirme sonunda programa  yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Temel Yeterlilik Testine  (TYT) girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir.

 

Programdan mezuniyet şartları

Posta Hizmetleri programı alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak, 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

 

Programın değerleri

Ø  Neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını ilgili kişilerin isteği doğrultusunda açıklamak.

Ø  Yaptıkları ya da yapacakları işleri hukuk kurallarına aykırı olmayacak şekilde uygulamalarda bulunmak.

Ø  Doğruluktan şaşmamak ve kişileri yanıltmamak.

Ø  Birbirimizin görüşlerine, değerlerine, yaşam tarzlarına ve kişiliklerine hoşgörü göstermek.

Ø  Yeni ve farklı hizmet yaklaşımlarına hukuk kuralları çerçevesinde açık olmak.

Ø  Yaptığımız işlerde sorumluluk hissetmek ve disiplinli olmak.

Ø  Birbirimize olan tutum ve davranışlarımızda nazik ve saygılı olmak

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMA ALANLARI:

Endüstri ve iş dünyası iyi yetişmiş posta hizmet eleman ve uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Posta hizmetleri programında bu alan ile ilgili başta posta mevzuatı ve tebligat olmak üzere teorik dersler ve posta makineleri ve diğer alet ve makineler üzerinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Okulumuzda bu bölüme ait bir laboratuar bulunmaktadır. Günümüzde hemen tüm sektörler açısından iletişim büyük önem taşımaktadır. Özellikle iletişim ağında kamuya duyulan güven telgraf, posta ve kargo taşımacılığı açısından geniş iş imkânların sağlamaktadır.

Mezunlar günümüzde başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Posta Hizmetleri Programı mezunları günümüzde, başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Kamusal açıdan istihdam sağlayan programdan mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında belirtilen asgari puan üzerinde almaları durumunda, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‟na bağlı olmak üzere atanmaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü parasal posta gişe hizmetleri ve tebligat teslim işlemlerini devlet memurları (kamu) vasıtasıyla sunmaktadır. Temizlik, güvenlik, kargo/kurye gönderi ile kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin dağıtım ve teslimine ilişkin hizmetleri (özel) özel kuruluşlardan hizmet alımı suretiyle yerine getirilmektedir.

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilecek Olan Lisans Bölümleri:

 Posta Hizmetleri

 Lojistik Yönetimi

 Ulaştırma ve Lojistik

 Uluslararası Lojistik

 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 Uluslararası Lojistik Yönetimi

 Uluslararası Ticaret ve Finans

 Uluslararası Ticaret ve Finansman

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Öğr. Gör. MEHMET ALİ USLU
Güncelleme : 19.10.2022 00:46:12