Genel Bilgiler

 Siirt Üniversitesi ile Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan anlaşma ile 2013 yılında öğrenci alımına başlayan bu bölüm PTT'nin dağıtıcı (postacı) ihtiyacını karşılamak ve hizmetlerini en iyi şekilde yapmasına olanak sağlamak için kurulmuştur.

            Posta Hizmetleri sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişimler, kalifiye eleman ihtiyacına olan talebi her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bundan dolayı sektörün ihtiyacına cevap vermek adına Posta Hizmetlerine uygun nitelikte eleman yetiştirilmesine ve yetiştirilen elemanların da sektörde istihdam edilmesini sağlayacak ara elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Temel hedefimiz öğrencilerimizin, temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş iş gücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, öz güveni tam, girişimci ve yenilikçi olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir. İş bulma olanaklarının ve faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, disipline edilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması da hedefler arasındadır. 

           Mesleğin geleceği düşünüldüğünde uluslararası alandaki ticari faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte PTT Hizmetleri ve lojistiğe ilişkin faaliyetler işletme başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. PTT ve lojistik sektörünün genişliği ve sürekliliği bu alanda  yetişmiş nitelikli elemanlara olan ihtiyacın devam edeceğini göstermektedir. Bütün bunlara istinaden bölüm mezunları PTT Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarına KPSS ile atanıp çalışabilirler. 

              Posta Hizmetleri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler. Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve kıdem gibi çalışma sürelerine ve almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Önlisans eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamaları durumunda ise müdür, müdür yardımcısı, şef gibi yönetici pozisyonlarda çalışabilirler. Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır. 

Öğr. Gör. MEHMET YILMAZ
Güncelleme : 20.03.2017 11:16:20