Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin önlisans programından başarılı bir şekilde mezun olabilmesi için  toplam 120 AKTS'yi tamamlayarak ders planında yer alan ve almış olduğu derslerin tamamından başarılı olması  ve 30 iş günü stajını tamamlayarak genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması  gerekmektedir. 

Öğr. Gör. MEHMET ALİ USLU
Güncelleme : 17.10.2022 19:10:05